Alternatief Forum Nederland VlaanderenWord lid van het forum, het is snel en gemakkelijk

Alternatief Forum Nederland Vlaanderen

Alternatief Forum Nederland Vlaanderen

Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.
Alternatief Forum Nederland Vlaanderen

Forum om alternatief nieuws te delen en te bespreken

Laatste onderwerpen en discussies, hier
AFNV webstek, hier
AFNV op Telegram, hier
AFNV op Twitter, hier

3 plaatsers

  Gedachten over macht.

  Hannes
  Hannes
  Admin


  Aantal berichten : 472
  Registratiedatum : 28-05-22

  Gedachten over macht. Empty Gedachten over macht.

  Bericht van Hannes wo jan 25, 2023 3:28 pm

  Het ziet er naar uit dat bestuurlijke schaalvergroting de wereld dwingt in de richting van een wereldregering. Een organisatie als de WHO kan de hele wereld overtuigen dat we met een Covid-19 pandemie te maken hebben. De EU ontneemt aangesloten landen hun soevereiniteit. Ook de VN manifesteren zich steeds nadrukkelijker in die richting van een autoritair gezagsorgaan.

  Naast geld is het volgende begeerlijke: macht.

  Voor de Big-Tech miljardairs is geld niet interessant meer, ze zoeken nu macht en wel wereldmacht.

  In de middeleeuwen ontwikkelde een groep rijkere grondbezitters

  zich tot een bestuurlijke elite, die zich ook bepaalde privileges, titels en posities gingen aanmeten. Zo ontstond de adel van baronnen, graven en hertogen. Ze bestuurden gebieden, regelden de rechtspraak en inden belastingen.

  Ze bezaten landerijen en bouwden kastelen

  en burchten, die hun macht uitstraalden.

  Ze onderwierpen de minder geslaagde mensen aan hun willekeur, maakten ze zelfs tot hun eigendom als lijfeigenen.

  Ook het christendom overgebracht vanuit het Midden Oosten naar het oude Rome ontwikkelde zich na de Romeinse tijd tot een Europese macht. De paus kroonde keizers en hield er een eigen rechtspraak, de inquisitie, op na. Angst voor het hiernamaals en de straffe Gods hield de bevolking gedwee.

  Geestelijkheid en adel vormden de middeleeuwse macht.

  Toen kwamen de steden op. Daar woonden kooplui die over de hele wereld handel dreven met eigen producten als laken en import uit andere gebieden. En welvarend en rijk werden.Steden vormden zo een tegenmacht. De stadsbesturen waren zelfstandig en onafhankelijk. Ze beschermden zich door dikke stadsmuren met goed gecontroleerde stadspoorten die ‘s nachts gesloten werden.

  De kerkelijke macht werd verzwakt door de reformatie eind 15de eeuw en de macht van de adel werd gekortwiekt door de rijke stedelijke burgerij.

  Deze macht van de inmiddels gevestigde burgerij en ondernemingen zoals VOC en WIC was zo groot dat de vrijheidsstrijd, de tachtigjarige oorlog, de Spaanse overheersing op de knieën dwong.

  Vanaf 1648 was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een wereldmacht geworden.

  Inmiddels waren in de rest van Europa ook machtige Rijken gevormd, zoals het Habsburgse Keizerrijk in het zuiden en de Hohenzollerns in het noorden, het Franse koninkrijk met Lodewijk xIv en het Engelse koninkrijk dat zich ook wereldwijd manifesteerde. Het feodale machtsstelsel in Frankrijk handhaafde zich tot de Franse revolutie.

  In de loop van de 19de eeuw veranderde het machtsbeeld door de opkomst van de industriële revolutie. De uitbuiting van de werknemers in slecht beveiligde fabrieken waarin kinderarbeid gewoon was leidde tot sociale strijd en vervolgens tot de eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918.

  Een côterie van wapenfabrikanten en bankiers moedigde het imperialisme van de Duitse keizers aan hetgeen leidde tot een oorlog waarbij bijna alle Europese landen betrokken werden.

  Na 1918 waren de Duitse keizerrijken verdwenen en was er in het feodale Rusland een revolutie uitgebroken die leidde tot de Sovjet Unie. Deze werd een nieuwe machtsfactor in de wereld, omdat de communistische ideologie van de Sovjet Unie zich snel verbreidde over volken van Europa en later de wereld. Hiermee kwamen arbeid en kapitaal tegenover elkaar te staan. Arbeiders vormden een collectieve macht tegenover de bankiers en fabriekseigenaren.

  Naast het communisme was in Europa het meer gematigde socialisme later het democratisch socialisme ontstaan. In Duitsland van na 1918 ontwikkelde zich hieruit het Nationaalsocialisme als gevolg van de enorme schulden die aan Duitsland waren opgelegd na1918. Deze leidden tot het faillissement van Duitsland met enorme geldontwaarding en bittere armoede.

  In 1933 namen de Nationaal socialisten de macht over.

  Dit werd de nieuwe macht in Europa. In Italië, Spanje en Portugal heette deze socialistische stroming Fascisme. Deze ideologie kreeg ook imperialistische trekken omdat ze heel Europa aan hun gezag wilden onderwerpen.

  Dit werd de aanleiding tot de tweede Wereldoorlog die duurde van 1940 tot 1945.

  Het neveneffect van de tweede Wereldoorlog was de dekolonisatie. Alle landen die elders op de wereld koloniën hadden gevestigd raakten die kwijt aan vrijheidsbewegingen die gedeeltelijk door het communisme weren geïnspireerd. De Europese lande leden door de dekolonisatie een groot verlies van macht.

  Daarna was de macht in de wereld diffuus geworden. De SovjetUnie stond weliswaar tegenover de Verenigde Staten, maar dit was een machtsevenwicht gebaseerd op kernwapens. De zgn. koude oorlog. Beide grootmachten beconcurreerden elkaar op het gebied van wapenwedloop en ruimtevaart.

  Dank zij de communistische dreiging functioneerde de democratie in Europa dankzij macht en tegenmacht vrij redelijk. Loonrondes, ondernemingsraden, CAO’s en sociale regelingen kwamen van de grond.

  Rond 1990 kwam het einde van de Sovjet Unie. Het communistische gevaar was geweken en de nieuwe ideologie werd het neoliberalisme. Marktwerking en privatisering van gemeenschapsbezit waren de kenmerken van dit neoliberalisme. Hiermee werd de basis gelegd voor toekomstige machtsverschuivingen.

  Ruim dertig jaar later zijn we in een situatie beland dat nieuwe machtsvorming onvermijdelijk blijkt.

  Er zijn een aantal structuren gebouwd die op internationaal gebied regeringen wereldwijd aan afspraken en zelfs wetten binden. Denk aan EU en VN. Locale soevereiniteit van staten is afgebrokkeld en lokale wetgeving is ondergeschikt aan deze supranationale instituties.

  Een aantal van deze instituties zoals het WHO en het WEF zijn op grond van het neoliberalisme particulier gefinancierd.

  Hier komen de superrijke miljardairs in het beeld. Een figuur als Bill Gates die schatrijk is geworden met Microsoft zoekt emplooi voor zijn miljarden. Hij vindt dit deels in het financieren van de supranationale instituten. Er zijn zo nog een aantal andere Big Tech miljardairs die ook emplooi voor hun miljarden zoeken. Deze groep steenrijken zijn bezig om hele bedrijfstakken te annexeren. Behalve de communicatie, de sociale media, zijn ook de pharmaceutische bedrijven, de voedselindustrie en de energie tak min of meer onder hun controle.

  Het gevolg hiervan is nieuwe machtsvorming die de macht van staten en hun regeringen te boven gaat. Op deze wijze groeit macht uit tot wereldmacht in handen van een kleine groep particulieren.

  De vraag waar de bevolking nu voor staat is of we deze machtsvorming nog willen en moeten accepteren en wat hier tegen te doen is.

  De conclusie kan zijn dat over de tijd macht steeds weer in handen komt van andere groepen. De machtsopbouw gebeurt geleidelijk en het vereist een scherpe blik op de samenleving om deze machtsopbouw waar te nemen. Alleen met krachtige democratische middelen kan dit tegengespeeld worden. Onafhankelijke media en pers. Politieke partijen die ten dienste staan van belangen van de bevolking en een trias politica die ook als zodanig functioneert.

  Die middelen zijn de burgers voor het grootste deel ontnomen.

  https://leuterbankje.wordpress.com/2021/03/08/130/

  Jan, Mark de Boer, Ome Toon en Isabelle vinden dit bericht leuk

  Ome Toon
  Ome Toon


  Aantal berichten : 23
  Registratiedatum : 07-10-22

  Gedachten over macht. Empty Re: Gedachten over macht.

  Bericht van Ome Toon zo feb 05, 2023 6:27 pm

  Hannes schreef:Alleen met krachtige democratische middelen kan dit tegengespeeld worden. Onafhankelijke media en pers. Politieke partijen die ten dienste staan van belangen van de bevolking en een trias politica die ook als zodanig functioneert.

  Die middelen zijn de burgers voor het grootste deel ontnomen.


  De burgers hebben zich instrumenten laten ontnemen en maken geen gebruik van de middelen die zij hebben om dit terug te eisen.

  Hannes, Jan, Ave, Sandra Schol, Mark de Boer, Florijn, Groôs Zeêuws en vinden dit bericht leuk

  Broeder T
  Broeder T


  Aantal berichten : 11
  Registratiedatum : 19-12-22

  Gedachten over macht. Empty Re: Gedachten over macht.

  Bericht van Broeder T vr feb 10, 2023 5:58 pm

  Ome Toon schreef:De burgers hebben zich instrumenten laten ontnemen en maken geen gebruik van de middelen die zij hebben om dit terug te eisen.

  Geheel met u eens ome Toon maar leg dat het gros maar eens uit.

  Hannes, Jan, Ankie, Sandra Schol, Mark de Boer, Florijn, Groôs Zeêuws en vinden dit bericht leuk


  Gesponsorde inhoud


  Gedachten over macht. Empty Re: Gedachten over macht.

  Bericht van Gesponsorde inhoud


   Het is nu vr maa 24, 2023 3:51 pm